Home     Služby     Kontakty

 
 

Asset Pro SK, s.r.o.

Záhradnícka ulica 58/A
821 08 Bratislava
ICO: 44380020
IC DPH: SK2022685940
E-mail: assetpro@assetpro.sk

Výrobné oddelenie

Informácie o termínoch a priebehu výroby zákaziek, doprave tovaru, objednávky.

Katarína Migaľová – konateľ spoločnosti

Tel: +421 948 012 337
E-mail: katarina.migalova@assetpro.sk

Obchodné
oddelenie

Cenové kalkulácie, informácie o možnostiach výroby, kooperácie
Tel: +421 948 012 338
E-mail: sales@assetpro.sk